Contact

0725239855; (+4)0213051955 centrulariel.unibuc@gmail.com

POLITICA PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL

 

www.centrul-ariel.ro este denumirea comercială a Centrul de Limbi Străine ARIEL, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine în cadrul Universității din București, persoană juridică de naționalitate română, având sediul în Str. Pitar Moș, Nr. 7-13, Sector 1, București, CUI 4505502, denumită în continuare ‘compania’.

Navigarea pe site-ul  www.centrul-ariel.ro reprezintă acceptul dvs. privind politica de prelucrare a datelor cu caracter personal din partea companiei noastre.

I. Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, Compania are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați.

II. Scopul colectării datelor este:

– informarea potențialilor clienți privind bunurile sau serviciile pe care Compania le vinde;
– încheierea contractelor de colaborare și/sau emiterea facturilor fiscale.

III. Prin completarea datelor din formularul de contact, vizitatorul declară și acceptă necondiționat ca datele sale personale să fie incluse în baza de date a Companiei, și își dă acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate în scopul prevăzut mai sus.

  1. Prin citirea acestei politici ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de vă adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.
  2. Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate la adresa Companiei vă puteți exercita, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, să vi se confirme faptul că datele personale sunt sau nu procesate.
  3. Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate la adresa Companiei vă puteți exercita dreptul de intervenție asupra datelor, sau chiar de ștergere a lor în totalitate sau parțial, astfel:

– Rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă Legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în special a datelor incomplete sau inexacte;

Transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă Legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

Notificarea către terți cărora le-au fost dezvăluite datele, dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

VII. Informațiile vizitatorului, cu caracter personal, pot fi furnizate și către Parchetul General, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.