Contact

0725239855; (+4)0213051955 centrulariel.unibuc@gmail.com
 

Limbile străine predate la Centrul Ariel sunt română pentru străini (Romanian Language for Foreigners), engleză (atât engleză generală, cât şi engleză juridică şi de afaceri, cursuri de pregătire pentru testele Cambridge), germană, neerlandeză (olandeză), suedeză, arabă, ebraică biblică sau modernă, turcă, japoneză, chineză, rusă, ucraineană, sârbă, croată, cehă, bulgară, franceză, italiană, portugheză, spaniolă.

Cursurile au loc fie la sediul firmei/instituţiei dumneavoastră, fie la sediul nostru: Facultatea de Limbi și Literaturi Străine (str. Pitar Moş, nr. 7 – 13,  în spatele Cinematografului Scala).

Structura cursurilor diferă în funcţie de limba străină predată, iar durata unui curs complet (de la începători până la avansaţi) este de aproximativ doi ani. Pentru predare, folosim materiale moderne ale celor mai prestigioase edituri străine (Macmillan Heinemann, Cambridge University Press, Oxford University Press, Hueber, Hachette, Alma, SGEL, Intertaal etc.), incluzând mijloace audio şi video.

Structura tuturor cursurilor de limbi străine cuprinde un număr variabil de module, cu o durată între 32 si 40 de ore, ce se desfăşoară în ritm de 2 şedinţe a câte 2 ore pe săptămână, în intervalul 18:00 – 20:00 sau 18:30 – 20:30 (pentru cursurile care se desfăşoară la sediile firmelor, orarul poate varia). Orarul şi alte detalii administrative se vor discuta la o primă întâlnire (întâlnirea organizatorică) cu profesorul şi cu ceilalţi cursanţi.

La finalul unui modul, cursanţii primesc un certificat de participare în care se precizează tipul şi durata cursului, precum şi calificativul obţinut de cursant în urma evaluării profesorului. Certificatele sunt recunoscute de Universitatea din Bucureşti.

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să verificaţi secţiunea site-ului nostru care corespunde cursului ce vă interesează.

Profesori

Profesorii care predau la Centrul Ariel sunt formaţi în cadrul Facultăţii de Limbi și Literaturi Străine, fiind cadre universitare, doctoranzi sau cei mai buni absolvenți ai facultății. Aceştia folosesc o experienţă de predare dobândită atât în ţară, cât şi în străinătate, metode eficiente şi stimulante; în plus, fiind în permanenţă preocupaţi de aprofundarea cunoştinţelor şi de utilizarea celor mai recente şi performante metode de instruire, ei reprezintă garantul învăţământului de succes.